vrijdag 4 december 2009

Ontvangen bericht "Plan Ambachtsschool Gouda" (di 1-12-2009 15:23) van Léone Somers (Beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening)

De bewoners die op de informatieavond van 30 november 2009 aanwezig waren (en hun e-mail adres hebben achtergelaten) hebben het onderstaande bericht van Léone Somers (Beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening) op 1 december ontvangen. De presentaties zijn terug te vinden onder 'bestanden en 'links' of onderaan dit bericht.

Geachte omwonende voormalige Ambachtsschool te Gouda,

Gisterenavond bent u aanwezig geweest bij de informatieavond voor het plan "Ambachtsschool". Tijdens de avond is het plan toegelicht en bent u in gelegenheid gesteld om vragen en opmerkingen naar voren te brengen.
Tijdens de avond zijn de volgende zaken naar voren gebracht:

· Overlast wordt verwacht van de parkeervoorziening aan de zijde van de Vosseburgkade ook als is deze inpandig. Welke maatregelen worden getroffen om dit te voorkomen;
· Aantasting van de privacy aan de zijde van de Vossenbrughkade door de bouw van 14 eengezinswoningen met de buitenruimte op de verdieping/op het parkeergebouw. Het zal nodig zijn om hier een afscherming te maken;
· Gevreesd wordt voor aantasting privacy door het maken van woonruimte in de oude school;
· Aandacht is nodig voor verkeersafwikkeling van en naar de Graaf Florisweg vanaf de locatie, hoe wordt dat opgelost gelet op de drukke verkeersfunctie en -belasting van de Graaf Florisweg. Dit mede in relatie tot de plannen voor de Jozef-locatie aan de overzijde;
· Aandacht voor de (brand-) veiligheid van het project nu het terrein slechts vanaf de Graaf Florisweg voor hulpdiensten etc. bereikbaar lijkt te zijn. Is dat acceptabel voor onder meer de Brandweer;
· Hoe wordt omgegaan met de naastgelegen tennisvereniging TIOD, in het bijzonder als het gaat om de baanverlichting;
· Geluid en de mogelijke reflectie/weerkaatsing van met name het spoorweglawaai op de gevels van de te bouwen 14 eengezinswoningen. Kan dit worden voorkomen en hoe dan;
· Gevraagd is om te kijken naar een groenere aankleding van het project aan de zijde van de Vossenburghkade door bijvoorbeeld een strook met groen/bomen in te planten;
· Gevreesd wordt voor waardevermindering als gevolg van het project. Hoe wordt dat gecompenseerd.

Daarnaast is afgesproken dat een met een afvaardiging van de aanwezigen, via het wijkteam, bekeken gaat worden of het plan nog geoptimaliseerd kan worden. Het gepresenteerde planconcept blijft hierbij het uitgangspunt. De architect en de gemeente zullen de ideeen serieus bekijken en de uitkomsten terugkoppelen.

Daarnaast is afgesproken dat u door de gemeente actief op de hoogte zult worden gehouden van de planologische procedure door het zenden van een email met de publicatietekst zoals deze in de Goudse Post zal verschijnen.

Wij hopen u voor dit voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u die kwijt bij de projectleider, de heer Gert van Dijken. Hij is bereikbaar per e-mail: gert.dijkenvan@gouda.nl of per telefoon (0182) 589128.

Presentatie bpprocedure infoavond.ppt
bewonerspresentatie.ppt

Met vriendelijke groet,
Léone Somers
Beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening
afdeling Gebiedsontwikkeling, dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer, gemeente Gouda
gebouw Antwerpseweg 5
telefoonnummer 0182-588363
aanwezig: maandag tot en met vrijdag

Geen opmerkingen:

Een reactie posten