vrijdag 21 mei 2010

Nieuwe projectontwikkelaar: Lithos

Er zit weer enige ontwikkeling in de plannen voor de voormalige Ambachtsschool. Onze eerdere actie waarin we gevraagd hebben om directe betrokkenheid bij de invulling van het project, heeft succes gehad. Begin dit jaar heeft een afvaardiging van de omwonenden gesproken met wethouder Kastelein. Die heeft daarbij aangegeven dat betrokkenheid van de omwonenden in alle fasen van de ontwikkeling een belangrijk selectiecriterium zou zijn bij de keuze van een nieuwe projectontwikkelaar.

De gemeente Gouda heeft in de omgeving van de Ambachtsschool een brief verspreid waarin wordt gemeld dat er met de projectontwikkelaar Lithos gesproken wordt.

Het bedrijf Lithos heeft de afvaardiging van de omwonenden en het wijkteam uitgenodigd voor een gesprek op 2 juni.

De website van Lithos wekt de indruk dat dit een bedrijf is dat gewend is bij het ontwikkelen van plannen rekening te houden met diverse betrokkenen en belanghebbenden. Dat geeft hoop. Of dat ook betekent dat daadwerkelijk rekening kan worden gehouden met de belangen van de bewoners van de Gravin Beatrixstraat en de Vossenburchkade, moet natuurlijk nog blijken.