vrijdag 21 mei 2010

Nieuwe projectontwikkelaar: Lithos

Er zit weer enige ontwikkeling in de plannen voor de voormalige Ambachtsschool. Onze eerdere actie waarin we gevraagd hebben om directe betrokkenheid bij de invulling van het project, heeft succes gehad. Begin dit jaar heeft een afvaardiging van de omwonenden gesproken met wethouder Kastelein. Die heeft daarbij aangegeven dat betrokkenheid van de omwonenden in alle fasen van de ontwikkeling een belangrijk selectiecriterium zou zijn bij de keuze van een nieuwe projectontwikkelaar.

De gemeente Gouda heeft in de omgeving van de Ambachtsschool een brief verspreid waarin wordt gemeld dat er met de projectontwikkelaar Lithos gesproken wordt.

Het bedrijf Lithos heeft de afvaardiging van de omwonenden en het wijkteam uitgenodigd voor een gesprek op 2 juni.

De website van Lithos wekt de indruk dat dit een bedrijf is dat gewend is bij het ontwikkelen van plannen rekening te houden met diverse betrokkenen en belanghebbenden. Dat geeft hoop. Of dat ook betekent dat daadwerkelijk rekening kan worden gehouden met de belangen van de bewoners van de Gravin Beatrixstraat en de Vossenburchkade, moet natuurlijk nog blijken.

donderdag 25 februari 2010

Reactie VVD op open brief

De VVD is van mening dat inwoners van Gouda mee moeten kunnen praten over hun leefomgeving. Daarom is het van belang dat u en uw buren ook kunnen meepraten over de ontwikkelingen rond de voormalig Ambachtsschool. Daarmee is niet gezegd dat het uiteindelijke besluit dat hierover genomen wordt, het besluit zal zijn waar u volledig achter staat.

Reactie CDA op open brief

Naar aanleiding van uw mailbericht wil ik u op verzoek van de heer Kastelein graag uitnodigen voor een gesprek.

Reactie GroenLinks op open brief

Ik vind het jammer dat het bij het project rond de voormalige Ambachtsschool kennelijk niet gelukt is om een goede samenwerking op te bouwen. Zeker gezien de historie rond het eerdere hoogbouwplan is het belangrijk om de buurt in een vroeg stadium te betrekken.

woensdag 24 februari 2010

Reactie Christenunie op open brief

Wij zullen het college vragen concrete stappen te ondernemen om uw wens om mee te willen praten over de nieuwe plannen te honoreren. Het zal vanzelfsprekend in deze tijd om een financieel haalbaar plan moeten gaan.

maandag 22 februari 2010

Reactie PvdA op open brief

Wel zeg ik u toe dat mijn fractie de invloed van omwonenden op de planontwikkeling van dit gebied als een noodzakelijke voorwaarde zal bestempelen om dit plan tot een goed einde te krijgen."

vrijdag 19 februari 2010

Persbericht: Inspraak bouwplan verkiezingsthema in Gouda

Omwonenden Ambachtsschool eisen duidelijkheid van lijsttrekkers

GOUDA - De vijf grootste partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Gouda moeten zich uitspreken over inspraak van burgers bij bouwplannen. In hun verkiezingsprogramma's spreken ze mooie woorden over inspraak voor burgers, maar omwonenden van de voormalige Ambachtsschool aan de Graaf Florisweg willen concretere toezeggingen.

In een open brief aan de lijsttrekkers van PvdA, CDA, Christenunie, VVD en GroenLinks vragen ze de belofte dat ze in een vroeg stadium betrokken worden bij de ontwikkeling van plannen voor het oude schoolgebouw. Ze herinneren de partijen in hun  open brieven aan de verkiezingsprogramma's van de diverse partijen.

donderdag 18 februari 2010

Open brief aan lijsttrekker PvdA

Geachte mevrouw Suijker,

Krap twee weken voor de gemeenteraadsverkiezingen, dagen omwonenden van de voormalige Ambachtsschool aan de Graaf Florisweg u uit om de mooie woorden uit uw verkiezingsprogramma om te zetten in een concrete belofte. Wilt u toezeggen dat u zich ervoor zult inspannen dat deskundige, betrokken omwonenden van dit oude schoolgebouw in een vroeg stadium mee kunnen gaan praten over de toekomst van dit Rijksmonument?

Het verkiezingsprogramma van de PvdA is duidelijk:

Open brief aan lijsttrekker CDA

Geachte heer Kastelein,

Krap twee weken voor de gemeenteraadsverkiezingen, dagen omwonenden van de voormalige Ambachtsschool aan de Graaf Florisweg u uit om de mooie woorden uit uw verkiezingsprogramma om te zetten in een concrete belofte. Wilt u toezeggen dat u zich ervoor zult inspannen dat deskundige, betrokken omwonenden van dit oude schoolgebouw in een vroeg stadium mee kunnen gaan praten over de toekomst van dit Rijksmonument?

Het verkiezingsprogramma van het CDA is duidelijk:

Open brief aan lijsttrekker Christen Unie

Geachte heer Janssen,

Krap twee weken voor de gemeenteraadsverkiezingen, dagen omwonenden van de voormalige Ambachtsschool aan de Graaf Florisweg u uit om de mooie woorden uit uw verkiezingsprogramma om te zetten in een concrete belofte. Wilt u toezeggen dat u zich ervoor zult inspannen dat deskundige, betrokken omwonenden van dit oude schoolgebouw in een vroeg stadium mee kunnen gaan praten over de toekomst van dit Rijksmonument?

Het verkiezingsprogramma van de Christenunie is duidelijk:

Open brief aan lijsttrekker VVD

Geachte mevrouw Werger,

Krap twee weken voor de gemeenteraadsverkiezingen, dagen omwonenden van de voormalige Ambachtsschool aan de Graaf Florisweg u uit om de mooie woorden uit uw verkiezingsprogramma om te zetten in een concrete belofte. Wilt u toezeggen dat u zich ervoor zult inspannen dat deskundige, betrokken omwonenden van dit oude schoolgebouw in een vroeg stadium mee kunnen gaan praten over de toekomst van dit Rijksmonument?

Het verkiezingsprogramma van de VVD is duidelijk:

Open brief aan lijsttrekker GroenLinks

Geachte mevrouw Niezen,

Krap twee weken voor de gemeenteraadsverkiezingen, dagen omwonenden van de voormalige Ambachtsschool aan de Graaf Florisweg u uit om de mooie woorden uit uw verkiezingsprogramma om te zetten in een concrete belofte. Wilt u toezeggen dat u zich ervoor zult inspannen dat deskundige, betrokken omwonenden van dit oude schoolgebouw in een vroeg stadium mee kunnen gaan praten over de toekomst van dit Rijksmonument?

Het verkiezingsprogramma van GroenLinks is duidelijk: