donderdag 18 februari 2010

Open brief aan lijsttrekker CDA

Geachte heer Kastelein,

Krap twee weken voor de gemeenteraadsverkiezingen, dagen omwonenden van de voormalige Ambachtsschool aan de Graaf Florisweg u uit om de mooie woorden uit uw verkiezingsprogramma om te zetten in een concrete belofte. Wilt u toezeggen dat u zich ervoor zult inspannen dat deskundige, betrokken omwonenden van dit oude schoolgebouw in een vroeg stadium mee kunnen gaan praten over de toekomst van dit Rijksmonument?

Het verkiezingsprogramma van het CDA is duidelijk:


"Het CDA wil, naast grote aandacht voor veiligheid en handhaving door de overheid, dat alle burgers met respect voor elkaar meedoen en meebouwen aan onze samenleving."

U bedoelt daarbij ook directe invloed van gewone burgers, niet alleen wijkteams:
"Het CDA Kiest voor (..) beheer en de inrichting van de wijk in samenspraak met bewoners en wijkteams. Alle partners in de wijkaanpak bevorderen de sociale samenhang en een veilige leefomgeving voor de wijk. Actieve betrokkenheid van die partners (..) is wezenlijk"

Omwonenden van de voormalige Ambachtsschool willen graag dat er iets met dit gebouw gebeurt. Woningbouw is daarbij waarschijnlijk nodig. Maar de architecten, stedebouwkundigen en projectontwikkelaars die we hebben gesproken, maken flinke kanttekeningen bij de gepresenteerde plannen:
  • een onnodige stenen muur op de erfgrens van omwonenden;
  • nodeloos dure parkeerplaatsen onder de woningen
  • moeilijk verkoopbare, dure 'starterswoningen' in de klaslokalen

Wij vragen u niet om nu een standpunt in te nemen over de bouwplannen. Na het faillissement van de projectontwikkelaar schijnt het project toch stil te liggen.

Tot nu toe weigert de gemeente Gouda echter een gesprek met ons te voeren over deze plannen, zolang de plannen niet rond zijn. Wij vragen u om in lijn met uw verkiezingsprogramma de omwonenden echte invloed op deze plannen te geven. Dat zal leiden tot meer draagvlak en tot betere plannen. Er zijn bij de omwonenden voldoende architecten, bouwkundigen en ambtenaren om een zinvolle, opbouwende bijdrage te kunnen leveren.

Deze oproep heeft alles te maken met uw geloofwaardigheid bij de gemeenteraadsverkiezingen. We vragen u daarom per omgaande, maar tenminste binnen een week een ondubbelzinnig antwoord te geven.

Omwonenden voormalige Ambachtsschool
Gravin Beatrixstraat / Vossenburchkade

Geen opmerkingen:

Een reactie posten