maandag 22 februari 2010

Reactie PvdA op open brief

Wel zeg ik u toe dat mijn fractie de invloed van omwonenden op de planontwikkeling van dit gebied als een noodzakelijke voorwaarde zal bestempelen om dit plan tot een goed einde te krijgen."

Geachte heer Bosgra/ beste bewoners van de Gravin Beatrixstraat/Vossenburchkade.

Jullie open brief heb ik natuurlijk met veel belangstelling gelezen. Niet alleen omdat jullie kans hebben gezien belangrijke aspecten van ons verkiezingsprogramma in het licht te plaatsen van de dagelijkse praktijk maar ook omdat de oude ambachtschool voor de PvdA een belangrijk symbool is van onze strijd voor gelijke kansen.

Dat oude waarden en erfgoed aan verandering onderhevig zijn hebben we in Gouda al op verschillende fronten moeten en kunnen ervaren. Soms leidt dat tot verbetering (Agnietenkapel, Sacramentskerk en binnenkort – hopen wij - Jeruzalemkapel) en soms raken wij belangrijke bouwwerken kwijt (Kleiwegkerk). Dat wij de oude ambachtschool niet kwijt willen (en zullen) raken is op verschillende momenten vastgelegd en met veel gebruikers en projectontwikkelaars zijn gesprekken gevoerd en zijn er onderhandelingen geweest voor een restauratieplan annex nieuwe gebruiksmogelijkheden die voor dit gebied alleen maar winst op zouden kunnen leveren. Omwonenden zijn van cruciaal belang om die winst ook zichtbaar te maken.

Dat wij de positie van omwonenden serieus nemen mag ook blijken uit de acties die wij in het verleden hebben ondernomen met betrekking tot diverse bouwplannen. Ik breng alleen al de nota hoogbouw in herinnering die op aandringen van de raad is ontstaan door de (al te lukrake) plannen van het college en/of projectontwikkelaars om de hoogte in te gaan als er extra woonruimte gecreĆ«erd moest worden om een optimaal financieel resultaat te behalen. Met die nota is daar paal en perk aan gesteld. Ook de reactie van omwonenden van de (nog te ontwikkelen) Jan Verswollezone heeft er – mede door druk van de PvdA-fractie - toe geleid dat hier een volstrekt nieuw plan werd gepresenteerd.
Gesprekken voeren met omwonenden als er nog geen concrete bouwplannen te presenteren zijn dreigt snel te ontaarden in spreekwoordelijke luchtfietserij. Dat is voor u volgens mij ook een weinig aanlokkelijk perspectief. Het eigenstandig ontwikkelen van een plan door omwonenden (ook al zijn zij architect, bouwkundige of ambtenaar) zonder dat een projectontwikkelaar daar financieel verantwoordelijk voor wil of kan zijn acht ik ook weinig effectief. Wel zeg ik u toe dat mijn fractie de invloed van omwonenden op de planontwikkeling van dit gebied als een noodzakelijke voorwaarde zal bestempelen om dit plan tot een goed einde te krijgen. Die opstelling is niet alleen gebaseerd op ons verkiezingsprogramma voor de komende jaren maar hebben wij ook in het verleden al meerdere keren in de praktijk gebracht.

In het vertrouwen u met bovenstaande reactie inzicht te hebben gegeven in onze kijk op de wijze waarop burgers betrokken moeten zijn en blijven bij de ontwikkeling van de stad,

met vriendelijke groet,
Marion Suijker,
Lijsttrekker PvdA

2 opmerkingen:

 1. Geachte mevrouw Suijker,

  Hartelijk dank voor uw snelle antwoord.

  Op een aantal opmerkingen zou ik graag nog kort reageren.

  Terecht merkt u op dat het bij inspraak gaat om het spanningsveld tussen "te vroeg" en ""te laat". Zoals u opmerkt heeft inspraak geen zin als er nog geen plan ligt. De praktijk van de afgelopen maanden is echter het andere uiterste: het maximaal haalbare is een "informatief gesprek" en inspraak is alleen mogelijk op kleine details en niet op hoofdlijnen.

  U schrijft in uw brief over "nieuwe gebruiksmogelijkheden die voor dit gebied alleen maar winst" opleveren. De uitwerking van het december-plan is in de omgeving nadrukkelijk anders ervaren:
  - Bewoners van de Vossenburchkade zitten straks aan te kijken tegen een kale muur op hun erfgrens, die enkel noodzakelijk is voor een parkeerlaag die het plan onnodig duur maakt, terwijl de noodzaak nergens uit blijkt
  - Bewoners van de Gravin Beatrixstraat zien hun privacy aangetast door woningen in klaslokalen waarvan erg onzeker is of daar wel markt voor is.

  De omwonenden willen graag op een positieve manier bij de plannen betrokken zijn en niet op een negatieve. Wanneer inspraak alleen te laat mogelijk is op minder belangrijke details, dan resteert alleen actievoeren. Wanneer er serieuze betrokkenheid van omwonenden mogelijk is, kan er een beter plan ontstaan.

  Concreet aan u is nu de vraag of de beschrijving van inspraak in u verkiezingsprogramma een loze kreet is die weinig voorstelt, of dat u werkelijk vindt dat bewoners bij dergelijke plannen betrokken moeten worden.

  Vriendellijke groeten,

  Michiel Bosgra
  namens de omwonenden van de voormalige ambachtsschool

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Geachte heer Bosgra,

  Volgens mij laat mijn reactie niets aan duidelijkheid te wensen over en heb ik daar eerlijk gezegd weinig aan toe te voegen. U kunt toch niet in alle redelijkheid stellen dat datgene wat ik aan u gemeld heb loze kreten zijn. Ik heb het nota bene ook nog met voorbeelden onderbouwd en gezegd waar grenzen liggen.

  Kortom: u vindt ons aan uw zijde als het gaat om een effectieve betrokkenheid van bewoners/omwonenden. Daar zullen immers de eerste stappen gezet moeten worden naar het behalen van de winst bij renovatieprojecten. Ook een projectontwikkelaar heeft daar volgens mij baat bij.

  Met vriendelijke groet,

  Marion Suijker.

  BeantwoordenVerwijderen