donderdag 18 februari 2010

Open brief aan lijsttrekker GroenLinks

Geachte mevrouw Niezen,

Krap twee weken voor de gemeenteraadsverkiezingen, dagen omwonenden van de voormalige Ambachtsschool aan de Graaf Florisweg u uit om de mooie woorden uit uw verkiezingsprogramma om te zetten in een concrete belofte. Wilt u toezeggen dat u zich ervoor zult inspannen dat deskundige, betrokken omwonenden van dit oude schoolgebouw in een vroeg stadium mee kunnen gaan praten over de toekomst van dit Rijksmonument?

Het verkiezingsprogramma van GroenLinks is duidelijk:


'We willen ook een stad zijn die kansen grijpt. Er zijn ontzettend veel betrokken bewoners, organisaties en verenigingen die goede idee├źn hebben. Laten we de kansen grijpen die zij ons bieden en ruimte bieden aan de dwarsverbanden die onze samenleving tot elkaar brengen.'

En:
"GroenLinks wil dat de politiek dichter bij de burgers komt. Bestuurders moeten meer kansen bieden aan burgers om actief mee te denken over de keuzes die er gemaakt worden. Er is vooruitgang geboekt met ‘beginspraak’: de gemeente is beter geworden in het betrekken van mensen bij het maken van plannen en bij de start van grote projecten. GroenLinks wil participatie nog laagdrempeliger maken, want je hoeft geen vergadertijger te zijn om mee te praten over je stad."

Omwonenden van de voormalige Ambachtsschool willen graag dat er iets met dit gebouw gebeurt. Woningbouw is daarbij waarschijnlijk nodig. Maar de architecten, stedebouwkundigen en projectontwikkelaars die we hebben gesproken, maken flinke kanttekeningen bij de gepresenteerde plannen:
  • een onnodige stenen muur op de erfgrens van omwonenden;
  • nodeloos dure parkeerplaatsen onder de woningen
  • moeilijk verkoopbare, dure 'starterswoningen' in de klaslokalen

Wij vragen u niet om nu een standpunt in te nemen over de bouwplannen. Na het faillissement van de projectontwikkelaar schijnt het project toch stil te liggen.

Tot nu toe weigert de gemeente Gouda echter een gesprek met ons te voeren over deze plannen, zolang de plannen niet rond zijn. Wij vragen u om in lijn met uw verkiezingsprogramma de omwonenden echte invloed op deze plannen te geven. Dat zal leiden tot meer draagvlak en tot betere plannen. Er zijn bij de omwonenden voldoende architecten, bouwkundigen en ambtenaren om een zinvolle, opbouwende bijdrage te kunnen leveren.

Deze oproep heeft alles te maken met uw geloofwaardigheid bij de gemeenteraadsverkiezingen. We vragen u daarom per omgaande, maar tenminste binnen een week een ondubbelzinnig antwoord te geven.

Omwonenden voormalige Ambachtsschool
Gravin Beatrixstraat / Vossenburchkade

Geen opmerkingen:

Een reactie posten