donderdag 25 februari 2010

Reactie VVD op open brief

De VVD is van mening dat inwoners van Gouda mee moeten kunnen praten over hun leefomgeving. Daarom is het van belang dat u en uw buren ook kunnen meepraten over de ontwikkelingen rond de voormalig Ambachtsschool. Daarmee is niet gezegd dat het uiteindelijke besluit dat hierover genomen wordt, het besluit zal zijn waar u volledig achter staat.

Geachte heer Bosgra,

Door de drukte van de afgelopen week is mijn antwoord op uw mail er enigszins bij in geschoten. Mijn excuses hiervoor. Uw brief en vraag zijn helder en ik hoop dat ik u een evenzo helder antwoord kan geven. De VVD is van mening dat inwoners van Gouda mee moeten kunnen praten over hun leefomgeving. Daarom is het van belang dat u en uw buren ook kunnen meepraten over de ontwikkelingen rond de voormalig Ambachtsschool. Daarmee is niet gezegd dat het uiteindelijke besluit dat hierover genomen wordt, het besluit zal zijn waar u volledig achter staat. In ieder geval moet u achter het proces dat gevolgd is om tot het besluit te komen kunnen staan.

De VVD neemt op dit moment nadrukkelijk nog geen standpunt in over de plannen rond de oude Ambachtsschool omdat wij nog onvoldoende op de hoogte zijn van de meest recente stand van zaken.

Om u wel een voorbeeld te geven van het feit dat het ons serieus is met het betrekken van inwoners: de VVD heeft als enige de laatste raadsvergadering tegen de wijziging van de structuurvisie van Oosterwei gestemd omdat wij niet overtuigd waren dat er voldoende draagvalk bij de bevolking was.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Laura Werger
Lijsttrekker VVD Gouda

Geen opmerkingen:

Een reactie posten