donderdag 25 februari 2010

Reactie GroenLinks op open brief

Ik vind het jammer dat het bij het project rond de voormalige Ambachtsschool kennelijk niet gelukt is om een goede samenwerking op te bouwen. Zeker gezien de historie rond het eerdere hoogbouwplan is het belangrijk om de buurt in een vroeg stadium te betrekken.

Beste Michiel,

GroenLinks vindt het inderdaad belangrijk dat inwoners in een vroeg stadium bij dit soort plannen betrokken worden. Onze wethouder Arnout Menkveld heeft dit in de afgelopen periode bij een aantal projecten ook in de praktijk gebracht, met over het algemeen bevredigende resultaten. Soms is het moeilijk, want inspraak betekent niet dat de omwonenden in alle gevallen gelijk kunnen krijgen, ook al worden bezwaren wel serieus genomen. Voor mensen die veel tijd hebben gestoken in zo'n inspraakproces kan dat natuurlijk frustrerend zijn, en resulteert het proces niet in meer draagvlak.

Ik vind het jammer dat het bij het project rond de voormalige Ambachtsschool kennelijk niet gelukt is om een goede samenwerking op te bouwen. Zeker gezien de historie rond het eerdere hoogbouwplan is het belangrijk om de buurt in een vroeg stadium te betrekken. Ik denk dat het goed is om binnenkort eens om de tafel te gaan zitten en te kijken wat er precies gebeurd is, en hoe we dit proces in goede banen kunnen leiden zodat de verdere planvorming in goed overleg kan plaatsvinden.

Met vriendelijke groet

Hilde Niezen
GroenLinks

Geen opmerkingen:

Een reactie posten