donderdag 18 februari 2010

Open brief aan lijsttrekker VVD

Geachte mevrouw Werger,

Krap twee weken voor de gemeenteraadsverkiezingen, dagen omwonenden van de voormalige Ambachtsschool aan de Graaf Florisweg u uit om de mooie woorden uit uw verkiezingsprogramma om te zetten in een concrete belofte. Wilt u toezeggen dat u zich ervoor zult inspannen dat deskundige, betrokken omwonenden van dit oude schoolgebouw in een vroeg stadium mee kunnen gaan praten over de toekomst van dit Rijksmonument?

Het verkiezingsprogramma van de VVD is duidelijk:


"De VVD staat voor een positieve levenshouding, waarbij keuzevrijheid, eigen verantwoordelijkheid en respect centraal staan. De VVD wil een gemeente waar mensen de ruimte krijgen. De ruimte om iets buitengewoons te maken van hun leven. Wij staan voor een eerlijke gemeente! Een gemeente die wordt gekenmerkt door openheid. Inwoners worden goed geïnformeerd en worden betrokken."

En:
"Gouda er is voor de Gouwenaars. De Gouwenaars hebben invloed op de keuzes die de
gemeente maakt."

Omwonenden van de voormalige Ambachtsschool willen graag dat er iets met dit gebouw gebeurt. Woningbouw is daarbij waarschijnlijk nodig. Maar de architecten, stedebouwkundigen en projectontwikkelaars die we hebben gesproken, maken flinke kanttekeningen bij de gepresenteerde plannen:
  • een onnodige stenen muur op de erfgrens van omwonenden;
  • nodeloos dure parkeerplaatsen onder de woningen
  • moeilijk verkoopbare, dure 'starterswoningen' in de klaslokalen

Wij vragen u niet om nu een standpunt in te nemen over de bouwplannen. Na het faillissement van de projectontwikkelaar schijnt het project toch stil te liggen.

Tot nu toe weigert de gemeente Gouda echter een gesprek met ons te voeren over deze plannen, zolang de plannen niet rond zijn. Wij vragen u om in lijn met uw verkiezingsprogramma de omwonenden echte invloed op deze plannen te geven. Dat zal leiden tot meer draagvlak en tot betere plannen. Er zijn bij de omwonenden voldoende architecten, bouwkundigen en ambtenaren om een zinvolle, opbouwende bijdrage te kunnen leveren.

Deze oproep heeft alles te maken met uw geloofwaardigheid bij de gemeenteraadsverkiezingen. We vragen u daarom per omgaande, maar tenminste binnen een week een ondubbelzinnig antwoord te geven.

Omwonenden voormalige Ambachtsschool
Gravin Beatrixstraat / Vossenburchkade

Geen opmerkingen:

Een reactie posten